مبدل اتصال به کامپیوتر Conv 256

مبدل اتصال به کامپیوتر Conv 256

۲,۰۷۰,۰۰۰تومان ۱,۸۶۳,۰۰۰تومان
مبدل اتصال به کامپیوترTCP-485

مبدل اتصال به کامپیوترTCP-485

۲,۷۴۷,۰۰۰تومان ۲,۴۷۲,۰۰۰تومان
مبدل اتصال به کامپیوتر Conv 32

مبدل اتصال به کامپیوتر Conv 32

۱,۳۸۰,۰۰۰تومان ۱,۲۴۲,۰۰۰تومان
ماژول مکمل استپ کنترلر رک MOD 142

ماژول مکمل استپ کنترلر رک MOD 142

۱,۴۰۶,۰۰۰تومان ۱,۲۶۵,۰۰۰تومان
ماژول مکمل مدیریت از راه دور MOD 64

ماژول مکمل مدیریت از راه دور MOD 64

۱,۴۰۶,۰۰۰تومان ۱,۲۶۵,۰۰۰تومان
پرشر ترانسمیتر ۳/۸ اینچی دانفوس مدل AKS3000

پرشر ترانسمیتر ۳/۸ اینچی دانفوس مدل AKS3000

۳,۹۹۱,۰۰۰تومان ۳,۶۰۵,۰۰۰تومان
پرشر ترانسمیتر ۳/۸ اینچی دانفوس مدل AKS3000

پرشر ترانسمیتر ۳/۸ اینچی دانفوس مدل AKS3000

۳,۹۹۱,۰۰۰تومان ۳,۶۰۵,۰۰۰تومان
پرشر ترانسمیتر ۱/۴ اینچی دانفوس مدل AKS3000

پرشر ترانسمیتر ۱/۴ اینچی دانفوس مدل AKS3000

۳,۹۹۱,۰۰۰تومان ۳,۶۰۵,۰۰۰تومان
پرشر ترانسمیتر ۱٫۴ اینچی دانفوس مدل AKS3000

پرشر ترانسمیتر ۱٫۴ اینچی دانفوس مدل AKS3000

۳,۹۹۱,۰۰۰تومان ۳,۶۰۵,۰۰۰تومان
كنترل فشار ریستدار دانفوس مدل RT5 A-R

كنترل فشار ریستدار دانفوس مدل RT5 A-R

۳,۱۱۰,۰۰۰تومان ۲,۸۰۹,۰۰۰تومان
كنترل فشار دانفوس مدل RT5 A-L

كنترل فشار دانفوس مدل RT5 A-L

۳,۳۳۰,۰۰۰تومان ۳,۰۰۸,۰۰۰تومان
كنترل فشار ریستدار دانفوس مدل RT1 A-R

كنترل فشار ریستدار دانفوس مدل RT1 A-R

۳,۱۱۰,۰۰۰تومان ۲,۸۰۹,۰۰۰تومان
كنترل فشار دانفوس مدل RT1 A

كنترل فشار دانفوس مدل RT1 A

۲,۲۵۳,۰۰۰تومان ۲,۰۳۵,۰۰۰تومان
رطوبت زن مه آوران مدل ۴۰۰

رطوبت زن مه آوران مدل ۴۰۰

۷۷۰,۰۰۰تومان ۶۹۳,۰۰۰تومان
چک ولو دانفوس مدل NRVA65 بدون فلنج

چک ولو دانفوس مدل NRVA65 بدون فلنج

۷,۵۲۸,۰۰۰تومان ۶,۷۹۹,۰۰۰تومان
پیلوت ولو دانفوس مدل CVC

پیلوت ولو دانفوس مدل CVC

۶,۶۰۷,۰۰۰تومان ۵,۹۶۸,۰۰۰تومان
مین ولو دانفوس مدل PM1-20

مین ولو دانفوس مدل PM1-20

۴,۹۶۱,۰۰۰تومان ۴,۴۸۱,۰۰۰تومان
مین ولو دانفوس مدل PM1-15

مین ولو دانفوس مدل PM1-15

۴,۹۶۱,۰۰۰تومان ۴,۴۸۱,۰۰۰تومان
شیر کنترل الکترونیکی دانفوس مدل ICM 50

شیر کنترل الکترونیکی دانفوس مدل ICM 50

۱۴,۲۳۵,۰۰۰تومان ۱۲,۸۵۷,۰۰۰تومان
مین ولو الكترونیكي دانفوس مدل ICS3-125

مین ولو الكترونیكي دانفوس مدل ICS3-125

۶۲,۵۱۱,۰۰۰تومان ۵۶,۴۶۲,۰۰۰تومان
مین ولو الكترونیكي دانفوس مدل ICS3-100

مین ولو الكترونیكي دانفوس مدل ICS3-100

۴۱,۶۹۵,۰۰۰تومان ۳۷,۶۶۰,۰۰۰تومان
مین ولو الكترونیكي دانفوس مدل ICS3-40

مین ولو الكترونیكي دانفوس مدل ICS3-40

۱۱,۶۹۳,۰۰۰تومان ۱۰,۵۶۱,۰۰۰تومان
مین ولو الكترونیكي دانفوس مدل ICS3-25

مین ولو الكترونیكي دانفوس مدل ICS3-25

۶,۵۸۴,۰۰۰تومان ۵,۹۴۷,۰۰۰تومان
مین ولو الكترونیكي دانفوس مدل ICS3-20

مین ولو الكترونیكي دانفوس مدل ICS3-20

۵,۸۸۶,۰۰۰تومان ۵,۳۱۷,۰۰۰تومان
مین ولو الكترونیكي دانفوس مدل ICS3-15

مین ولو الكترونیكي دانفوس مدل ICS3-15

۵,۸۸۶,۰۰۰تومان ۵,۳۱۷,۰۰۰تومان
مین ولو الكترونیكي دانفوس مدل ICS1-65

مین ولو الكترونیكي دانفوس مدل ICS1-65

۱۶,۴۶۱,۰۰۰تومان ۱۴,۸۶۸,۰۰۰تومان
مین ولو الكترونیكي دانفوس مدل ICS1-15

مین ولو الكترونیكي دانفوس مدل ICS1-15

۴,۶۶۰,۰۰۰تومان ۴,۲۰۹,۰۰۰تومان
سایت گلاس آمونیاكي دانفوس مدل LLG1550S

سایت گلاس آمونیاكي دانفوس مدل LLG1550S

۲۴,۷۳۱,۰۰۰تومان ۲۲,۳۳۸,۰۰۰تومان
سایت گلاس آمونیاكي دانفوس مدل LLG740S

سایت گلاس آمونیاكي دانفوس مدل LLG740S

۱۳,۷۳۱,۰۰۰تومان ۱۲,۴۰۲,۰۰۰تومان
سایت گلاس آمونیاكي دانفوس مدل LLG335 S

سایت گلاس آمونیاكي دانفوس مدل LLG335 S

۸,۰۷۵,۰۰۰تومان ۷,۲۹۴,۰۰۰تومان
اتیژن آرسام آسان رس

اتیژن آرسام آسان رس

۲۶۰,۰۰۰تومان
دستگاه ژنراتور اتیلن

دستگاه ژنراتور اتیلن

۳,۶۰۰,۰۰۰تومان ۳,۳۵۰,۰۰۰تومان
رطوبت زن مه آوران مدل ۶۰۰

رطوبت زن مه آوران مدل ۶۰۰

۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰تومان
رطوبت زن مه آوران مدل ۶۶۰۰

رطوبت زن مه آوران مدل ۶۶۰۰

۷,۷۰۰,۰۰۰تومان ۶,۵۴۵,۰۰۰تومان
رطوبت زن مه آوران مدل ۵۴۰۰

رطوبت زن مه آوران مدل ۵۴۰۰

۶,۲۰۰,۰۰۰تومان ۵,۲۷۰,۰۰۰تومان
رطوبت زن مه آوران مدل ۴۸۰۰

رطوبت زن مه آوران مدل ۴۸۰۰

۵,۱۰۰,۰۰۰تومان ۴,۳۳۵,۰۰۰تومان
رطوبت زن مه آوران مدل ۲۴۰۰

رطوبت زن مه آوران مدل ۲۴۰۰

۳,۸۰۰,۰۰۰تومان ۳,۲۳۰,۰۰۰تومان
رطوبت زن مه آوران مدل ۱۲۰۰

رطوبت زن مه آوران مدل ۱۲۰۰

۲,۴۰۰,۰۰۰تومان ۲,۰۴۰,۰۰۰تومان
رطوبت زن مه آوران مدل ۲۰۰

رطوبت زن مه آوران مدل ۲۰۰

۵۳۰,۰۰۰تومان ۴۵۰,۵۰۰تومان
ترموستات و هیدروستات یکپارچه MT-530E Super

ترموستات و هیدروستات یکپارچه MT-530E Super

۱,۴۵۵,۰۰۰تومان ۱,۳۰۹,۰۰۰تومان
کنترلر ۵ رله فشار

کنترلر ۵ رله فشار

۱,۱۴۴,۰۰۰تومان ۱,۰۲۹,۰۰۰تومان
استپ کنترلر پیشرفته PCT-3001R i plus

استپ کنترلر پیشرفته PCT-3001R i plus

۸,۶۰۶,۰۰۰تومان ۷,۷۴۵,۰۰۰تومان
اپراتور تک فاز برند

اپراتور تک فاز برند

۲,۲۹۳,۰۰۰تومان
کنترل کننده مصرف انرژی PWR-3200

کنترل کننده مصرف انرژی PWR-3200

۱۲,۱۵۶,۰۰۰تومان ۱۰,۹۴۰,۰۰۰تومان
ثبت کننده وضعیت انرژی Energy log

ثبت کننده وضعیت انرژی Energy log

۱,۱۰۰,۰۰۰تومان ۹۹۱,۰۰۰تومان
ثبت کننده وضعیت ولتاژ Phase LOG E

ثبت کننده وضعیت ولتاژ Phase LOG E

۱,۲۱۷,۰۰۰تومان ۱,۰۹۵,۰۰۰تومان
فلنج( ۱/۲ ۲ اینچی ) دانفوس مدل ۲۵۶۵

فلنج( ۱/۲ ۲ اینچی ) دانفوس مدل ۲۵۶۵

۱,۵۸۷,۰۰۰تومان ۱,۴۳۳,۰۰۰تومان
فلنج ( ۲ اینچی ) دانفوس مدل ۲۵۵۰

فلنج ( ۲ اینچی ) دانفوس مدل ۲۵۵۰

۱,۵۸۷,۰۰۰تومان ۱,۴۳۳,۰۰۰تومان
فلنج ( ۱/۲ ۱ اینچی ) دانفوس مدل ۲۴۴۰

فلنج ( ۱/۲ ۱ اینچی ) دانفوس مدل ۲۴۴۰

۱,۳۸۱,۰۰۰تومان ۱,۲۴۷,۰۰۰تومان
فلوت ولو دانفوس مدل SV6

فلوت ولو دانفوس مدل SV6

۲۱,۶۲۲,۰۰۰تومان ۱۹,۵۳۰,۰۰۰تومان
فلوت ولو دانفوس مدل SV5

فلوت ولو دانفوس مدل SV5

۲۱,۶۲۲,۰۰۰تومان ۱۹,۵۳۰,۰۰۰تومان
فلوت ولو دانفوس مدل SV4

فلوت ولو دانفوس مدل SV4

۲۱,۶۲۲,۰۰۰تومان ۱۹,۵۳۰,۰۰۰تومان
شیراطمینان ۱ اینچی دانفوس مدل SFV25 فشار ۲۴Bar

شیراطمینان ۱ اینچی دانفوس مدل SFV25 فشار ۲۴Bar

۴,۴۶۰,۰۰۰تومان ۴,۰۲۹,۰۰۰تومان
شیراطمینان ۱ اینچی دانفوس مدل SFV25 فشار ۲۲Bar

شیراطمینان ۱ اینچی دانفوس مدل SFV25 فشار ۲۲Bar

۴,۴۶۰,۰۰۰تومان ۴,۰۲۹,۰۰۰تومان
شیراطمینان ۱/۲ اینچی دانفوس مدل SFV15 فشار ۱۸Bar

شیراطمینان ۱/۲ اینچی دانفوس مدل SFV15 فشار ۱۸Bar

۳,۴۴۷,۰۰۰تومان ۳,۱۱۳,۰۰۰تومان
شات آف ولو دانفوس مدل SVA-DL 300

شات آف ولو دانفوس مدل SVA-DL 300

۵۵,۲۲۶,۰۰۰تومان ۴۹,۸۸۲,۰۰۰تومان
سنسور دما FullGauge مدل SENSOR SB-19

سنسور دما FullGauge مدل SENSOR SB-19

۱۱۴,۰۰۰تومان ۱۰۲,۰۰۰تومان
كنترل فشار دانفوس مدل RT1 A

كنترل فشار دانفوس مدل RT1 A

۲,۲۵۳,۰۰۰تومان ۲,۰۳۵,۰۰۰تومان
كنترل فشار ریستدار دانفوس مدل RT1 A-R

كنترل فشار ریستدار دانفوس مدل RT1 A-R

۳,۱۱۰,۰۰۰تومان ۲,۸۰۹,۰۰۰تومان
كتاب اصول عيب يابي علمي و عملي سيستم تبريد
كتاب اصول تبريد و هيدروليك در چيلر هاي آبي
کندانسور تک فاز برند آرتک مدل S-B31، برای کمپرسور ۱٫۵HP مناسب برای شرایط نگه داری زیر صفر و آب و هوای معتدل
كتاب تعمير و نصب سيستم هاي برودتي
ترموستات ۲ رله MT-514 E

ترموستات ۲ رله MT-514 E

۳۷۷,۰۰۰تومان ۳۳۹,۰۰۰تومان
اواپراتور تک فاز برند آرتک مدل EC-c316 ، برای کمپرسور ۱٫۵HP مناسب برای شرایط نگه داری زیر صفر
آمپرمتر کِلَمپی هیوکی
ترموستات Eliwell مدل ID Plus 961
سنسور دما FullGauge مدل SB41
مبدل اتصال به کامپیوتر Conv 256

مبدل اتصال به کامپیوتر Conv 256

۲,۰۷۰,۰۰۰تومان ۱,۸۶۳,۰۰۰تومان
کمپرسور سه فاز CopeLand مدل ZR160KCE-TFD
کنترلر ۵ رله فشار

کنترلر ۵ رله فشار

۱,۱۴۴,۰۰۰تومان ۱,۰۲۹,۰۰۰تومان
ساندویچ پانل مهران پانل طول برش ۲ متر

ساندویچ پانل مهران پانل طول برش ۲ متر

۴۳۰,۰۰۰تومان ۴۲۱,۴۰۰تومان
ساندویچ پانل مهران پانل طول برش ۲٫۲ متر

ساندویچ پانل مهران پانل طول برش ۲٫۲ متر

۴۷۳,۰۰۰تومان ۴۶۳,۵۴۰تومان
ساندویچ پانل مهران پانل با طول برش ۲٫۴ متر ضخامت ۱۰ سانتی متر
ساندویچ پانل مهران پانل با طول برش ۳ متر ضخامت ۱۰ سانتی متر
ساندویچ پانل مهران پانل با طول برش ۳٫۱ متر ضخامت ۱۰ سانتی متر
ساندویچ پانل مهران پانل با طول برش ۳٫۶ متر ضخامت ۱۰ سانتی متر
ساندویچ پانل مهران پانل با طول برش ۶ متر ضخامت ۱۰ سانتی متر
ساندویچ پانل مهران پانل با طول برش ۶٫۶ متر ضخامت ۱۰ سانتی متر
ساندویچ پانل مهران پانل با طول برش ۷٫۲ متر ضخامت ۱۰ سانتی متر
اواپراتور سه فاز برند آرتک مدل F416، برای کمپرسور ۳HP مناسب برای شرایط نگه داری زیر صفر
پکیج کامل برودتی آرشه برای کمپرسور ۱٫۵HPسه فاز شامل اواپراتور،کندانسور و کمپرسور ۱٫۵HP سه فاز مناسب برای دمای زیر صفر

ثبت نام خبرنامه

در خبرنامه ثبت نام کنید و از آخرین آفرها و پیشنهادات باخبر شوید.